אודות הלשכה הגדולה ״ירושלים״ של בונים חופשיים קדמונים ומקובלים במדינת ישראל

הבניה החופשית במדינת ישראל – הלשכה הגדולה "ירושלים"

הבונים החופשיים מהווים ארגון וולונטרי לפחות מאז שנת 1717.

המסתורין והעמימות לגבי מסדר הבונים החופשיים רבים מאלה שבמציאות..

הבנייה החופשית, עוסקת אמנם בטקסים  הלקוחים מן העבר, אך אלה אינם חזות הכול. כדי להיות בונה חופשי, עליך לדעת ולהבין את תפיסת העולם והרעיונות המובילים את המסדר. מסדר זה החל דרכו כשהוא נישא על גבי רוח "המהפכה המדעית" ו"הנאורות" ("תנועת ההשכלה"), ואף הוביל אותן. הבנייה החופשית הסתמכה על תפיסות עולם של פילוסופים דגולים, ושמה לעצמה לקדם מטרות מספר, ביניהן: מגוון זכויות האדם, כמו, הזכות לביטוי, לקניין, לשוויון, מניעת כפייה לסוגיה, הזכות לתנאי מחייה טובים, השאיפה לביטוי אמיתי של אחווה, עידוד וקידום הידע, החינוך, ההשכלה והמלחמה בבורות ובבערות .

עם השנים התפשטה הבנייה החופשית ברחבי תבל ואף התפצלה לזרמים שונים, תוך שמירה על מטרות היסוד.בעולם ובארץ התפתחו זרמים של בניה חופשית מעורבת (גברים ונשים או נשים בלבד) בשונה מן הזרמים הקלאסיים של גברים בלבד. בארץ ישראל ובמדינת ישראל היא קיימת כמאה וחמישים שנה .

הלשכה הגדולה "ירושלים" קמה בשנת 2012,  והיא שמה לה למטרה לפעול למען עידוד זכויות האדם והרוח של "הנאורות הקלאסית" (המאה ה-18), תוך שילובה עם "הנאורות החדשה" בת ימינו.

חברי המסדר נקראים "אחים", מסיבות היסטוריות, ופועלים יחדיו בגופים המכונים "לשכות", אשר בראש כול אחת עומד "נשיא הלשכה". מכלול הלשכות יחדיו, מאוגד במסגרת "הלשכה הגדולה" אשר בראשה עומד "נשיא גדול".

בפרק א של חוקת הלשכה הגדולה "ירושלים" מופיע החזון של המסדר תחת כותרת ערכים וכך כתוב בו:

הבונים החופשיים של הלשכה-הגדולה "ירושלים" במדינת ישראל מאמינים בחשיבותם העליונה של המוסר, הצדק, זכויות האדם, והידע האנושי. כמו כן, חשובים בה במידה: כיבוד הזולת, ביעור הבערות, חופש המחשבה וחירות הפרט. הבונים החופשיים של הלשכה-הגדולה "ירושלים"שואפים ליישם את כול האמור לעיל, למען רווחת האנושות.

החזון של הלשכה הגדולה "ירושלים" מתמצת את אשר אנו מאמינים בו ומתכוונים ליישמו הלכה למעשה..