המכון ללימוד וחקר הבנייה החופשית

לימודים מסונייםהוקם על ידי הלשכה הגדולה "ירושלים" כדי לספק מסגרת לימודים קבועה וארוכת שנים לכל האחים. יותר מכך, המכון פועל גם מחוץ למסדר ומהווה תשתית הכשרה ולמידה לכל בונה חופשי מכל זרם הרוצה בכך.

המכון מאפשר:

  • לימודי חובה – כל אח שנחנך לבנייה החופשית, חייב לעבור קורס העוסק בנושאי חובה מסוניים(בונים חופשיים).
  • קורסים שונים לנושאי המשרות בלשכות – קורסים ייעודים לבעלי תפקידים ובעלי משרות מסוניות.
  • פורום לחשיבה רעיונית – משתתפים בו אחים שעברו את כל שלושת הדרגות וזאת על מנת לאפשר דיונים על כל הנושאים באופן חופשי.