לשכות המסדר


הלשכה הגדולה ״ירושלים״


לשכת ארזים מס׳ 2

ארזים-2

לשכת כרמים מס׳ 4

כרמים-4-168x168

לשכת איל הכרמל מס׳ 6

איל-הכרמל-300x300-168x168

לשכת נחשון מס׳ 1

נחשון-1-1-300x300-168x168

לשכת מאורות מס׳ 3

מאורות-3-168x168

לשכת אירוס הארגמן מס׳ 5

לשכה-5-168x168

לשכת הנשיאים ע״ש אלי כהן הי״ד

אייפון 6 13 לינואר 2018 074