מזרח הנצחאחים, המסדר נאלם דום,
אחדים מאחינו נקראו למזרח הנצח ובשל כך הם נאלצו להניח את כלי העבודה שלהם.
אחיהם חווים את העובדה שהחוליה שלהם בשרשרת האחים חסרה והם חשים בכאב את השבר בשרשרת.


האח המ.מ ארנסט לב ז״ל

האח המ.מ ארנסט לב ז״ל

2013 – 1949
האח המ. נאדר ספורי ז״ל

האח המ. נאדר ספורי ז״ל

1959-2017
האח המ.מ זוהר ברונשטר ז״ל

האח המ.מ זוהר ברונשטר ז״ל