מזרח הנצחאחים, המסדר נאלם דום,
אחדים מאחינו נקראו למזרח הנצח ובשל כך הם נאלצו להניח את כלי העבודה שלהם.
אחיהם חווים את העובדה שהחוליה שלהם בשרשרת האחים חסרה והם חשים בכאב את השבר בשרשרת.


האח ראובן אילן יהושוע (אוקי) ז״ל

האח ראובן אילן יהושוע (אוקי) ז״ל

2013 – 1956
האח המ.מ ארנסט לב ז״ל

האח המ.מ ארנסט לב ז״ל

2013 – 1949
האח נאדר ספורי ז״ל

האח נאדר ספורי ז״ל

1959-2017
האח המ.מ זוהר ברונשטר ז״ל

האח המ.מ זוהר ברונשטר ז״ל